Testkodlistor

Testkodlistor för GDSN-release 3.1.14 publiceras här.

Kodlistorna finns även tillgängliga i maskinellt läsbart format från http://gs1.se/services/codelist/3.1/ följt av termnummer, till exempel http://gs1.se/services/codelist/3.1/T2241.xml.

Namnsättning för testkodlistor är följande: T1234_(GDSN-version).xml. Till exempel: T3777_3114.xml.

Namn Länk