Produktbilder

GS1 Product Image Specification Standard är en GS1-standard för produktbilder. Den innehåller tekniska regler och riktlinjer för lagring av digitala bilder kopplade till produkter som identifieras med GS1-artikelnummer. Dokumentet innehåller även en del rekommendationer avseende bildkvalitet, men beskriver inte hur bilder ska levereras eller publiceras mellan olika parter.

Standarden innehåller riktlinjer för produktbilder avsedda för marknadsföring online och i print, samt planogrambilder som används vid hyllplanering i butik.

Här publiceras den senaste versionen av standarden tillsammans med tidigare versioner.

Gå till den senaste versionen av Product Image Specification Standard på GS1:s globala webbplats.

Ladda ner en tidigare version av Product Image Specification Standard (.pdf)

Den globala standarden innehåller lite olika valmöjligheter för tekniska format och andra bildtekniska parametrar. GS1 in Europe har tagit fram en Europeisk harmoniserad rekommendation för att minska risken för att valmöjligheterna i den globala standarden leder till tekniska problem vid användningen av standarden.

Ladda ner GS1 in Europe guidelines to GS1 Product Image Specification (.pdf)