Logistikflödet

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för Logistikflödet. Specifikationerna är framtagna i en internationell arbetsgrupp och baserade på GS1 XML.

Specifikationer Warehouse Management

Specifikationer Tredjepartslogistik ESAP 25

Den äldre affärsprocessen, Tredjepartslogistik ESAP 25, baserad på EANCOM´97 och framtagen av en svensk användargrupp. Samtliga affärskrav ingår även i de ovanstående specifikationerna.

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

25.1.1 Artikelinformation Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.1 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 25 (pdf) 2008-09-01
25.1.2 Inventeringsrapport/Artikelsaldo Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.2 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 18 (pdf) 2008-09-01
25.1.7 Saldojustering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.7 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 57 (pdf) 2008-09-01
25.1.3 Inleveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.3 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 24 (pdf) 2008-09-01
25.1.4 Inleveransbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.4 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 19 (pdf) 2008-09-01
Rättelser 25.1.4 (pdf) 2013-07-05
25.1.5 Utleveransorder Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.5 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 26 (pdf) 2008-09-01
25.1.6 Utleveransbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.6 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 27 (pdf) 2008-09-01
25.1.1 Artikelinformation Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.1 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 25 (pdf) 2008-09-01
25.1.2 Inventeringsrapport/Artikelsaldo Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.2 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 18 (pdf) 2008-09-01
25.1.3 Inleveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.3 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 24 (pdf) 2008-09-01
25.1.4 Inleveransbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.4 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 19 (pdf) 2008-09-01
25.1.5 Utleveransorder Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.5 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 26 (pdf) 2008-09-01
25.1.6 Utleveransbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 25.1.6 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 27 (pdf) 2008-09-01
ESAP25 Version 1.0 Engelska Senast ändrad
Alla transaktioner (pdf) 2008-09-01
Alla meddelanden (pdf) 2008-09-01