T4010 Artikelnivå

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
DISPLAY_SHIPPER
MIXED_MODULE
BASE_UNIT_OR_EACH Basnivå Den lägsta nivån i en artikelhierarki X
CASE Mellannivå Mellannivå i en artikelhierarki. Kan innehålla ett enda eller flera GTIN X
PACK_OR_INNER_PACK
PALLET Toppnivå Högsta nivå i en artikelhierarki. Kan innehålla ett enda eller flera GTIN. X
TRANSPORT_LOAD