ESAP 9.2 - Orderlös fakturering (teknisk dokumentation)

Här finns de tekniska specifikationerna för ESAP 9.1, Orderlös fakturering. Version 2.3 är den senaste versionen. Alla uppdateringar och nya implementeringar bör göras i denna version.

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

9.1.3 Ny/ersättningspris- och sortimentslista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.3 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 39 (pdf) 2008-09-01
9.1.4 Ändringspris- och sortimentslista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.4 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 39 (pdf) 2008-09-01
9.2.2 Leveransavisering med kolliinformation Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation 9.2.2 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 49 (pdf) 2008-09-01
9.2.1 Orderlös faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.2.1 (pdf) 2010-03-09
Meddelandespecifikation MS 48 (pdf) 2008-09-01
Ändringar föranledda av ändringar i momslag (pdf) 2013-06-27
Scenariobeskrivning och Underbilagor Senast ändrad
Scenariobeskrivning (pdf) 2008-09-01
Underbilagor (pdf) 2008-09-01
9.1.3 Ny/ersättningspris- och sortimentslista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.3 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 39 (pdf) 2008-09-01
9.1.4 Ändringspris- och sortimentslista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.4 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 39 (pdf) 2008-09-01
9.2.1 Orderlös faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.2.1 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 48 (pdf) 2008-09-01
Scenariobeskrivning och Underbilagor Senast ändrad
Scenariobeskrivning (pdf) 2008-09-01
Underbilagor (pdf) 2008-09-01
  Senast ändrad
Fakturakalkylator (xlsx) 2013-08-07