ESAP 9.1 - Periodisk fakturering (teknisk dokumentation)

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för ESAP 9.1, Periodisk fakturering. Version 2.6 är den senaste versionen. Alla uppdateringar och nya implementeringar bör göras i denna version.

Handledningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

  Senast ändrad
Handledning ESAP 9.1 (pdf) 2013-06-17
9.1.3 Prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.3 (pdf) 2008-03-14
Översikt ADS 9.1.3 (pdf) 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 39 (pdf) 2008-03-14
9.1.4 Ändringsprislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.4 (pdf) 2008-03-14
Översikt ADS 9.1.4 (pdf) 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 39 (pdf) 2008-03-14
9.1.5 Anläggningslista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.5 (pdf) 2009-09-22
Översikt ADS 9.1.5 (pdf) 2009-09-22
Meddelandespecifikation MS 75 (pdf) 2009-09-22
9.1.6 Telefonispecifikation Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.6 (pdf) 2011-03-15
Översikt ADS 9.1.6 (pdf) 2011-03-15
Meddelandespecifikation MS 56 (pdf) 2011-03-15
9.1.1 Faktura baserad på förbrukning Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.1 (pdf) 2008-05-13
Översikt ADS 9.1.1 (pdf) 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 36 (pdf) 2011-03-01
Ändringar föranledda av ändringar i momslag (pdf) 2013-06-27
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2013-05-07
Ändringshistorik Senast ändrad
Ändringshistorik ESAP 9.1 (pdf) 2013-08-07
9.1.3 Prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.3 (pdf) 2008-03-14
Översikt ADS 9.1.3 (pdf) 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 39 (pdf) 2008-03-14
9.1.4 Ändringsprislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.4 (pdf) 2008-03-14
Översikt ADS 9.1.4 (pdf) 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 39 (pdf) 2008-03-14
9.1.6 Telefonispecifikation Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.6 (pdf) 2006-05-11
Meddelandespecifikation MS 56 (pdf) 2006-05-11
9.1.1 Faktura baserad på förbrukning Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.1 (pdf) 2008-05-13
Översikt ADS 9.1.1 (pdf) 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 36 (pdf) 2009-01-28
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2013-05-15
Ändringshistorik Senast ändrad
Ändringshistorik ESAP 9.1 (pdf) 2013-08-07
  Senast ändrad
Fakturakalkylator (xlsx) 2013-08-07