ESAP 7 - eCom-bilagor (teknisk dokumentation)

Här finns de tekniska specifikationerna för ESAP 7. ESAP 7 är ett samlingsnamn för bilagor till GS1:s affärsprocesser.

7.1.1 Extemporebilaga

Extemporebilagan används för att beställa extemporeläkemedel. Extemporebilagan kan användas tillsammans med affärsprocessen "Avrop mot ramavtal". Extemporebilagan är då en bilaga till avropet (ESAP 6.1.3).

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

Meddelandespecifikationer finns att ladda ner från SFTI:s webbplats

7.1.1 Extemporebilaga Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 7.1.1 (pdf) 2013-03-25
Översikt ADS 7.1.1 (pdf) 2013-03-25
Rättelser 7.1.1 (pdf) 2014-10-21
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2013-05-06