ESAP 6 - Avrop mot ramavtal (teknisk dokumentation)

Här finns handledningen (processbeskrivning) och de tekniska specifikationerna för ESAP 6, Avrop mot ramavtal. Version 2.9 är den senaste versionen. Version 2.9 är godkänd av SFTI. Alla uppdateringar och nya implementeringar bör göras i denna version.

Handledningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

  Senast ändrad
Handledning ESAP 6 (pdf) 2013-06-17
6.1.1 Original- och ersättningssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.1 (pdf) 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.1 (pdf) 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.1 (pdf) 2016-06-29
6.1.2 Ändringssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.2 (pdf) 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.2 (pdf) 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.2 (pdf) 2016-06-29
6.1.3 Avrop Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.3 (pdf) 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.3 (pdf) 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 45 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.3 (pdf) 2016-06-29
6.1.4 Avropserkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.4 (pdf) 2014-08-25
Översikt ADS 6.1.4 (pdf) 2014-08-25
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2014-08-25
Ändringshistorik 6.1.4 (pdf) 2014-08-25
6.1.5 Avropsbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.5 (pdf) 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.5 (pdf) 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.5 (pdf) 2016-06-29
6.3.2 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.3.2 (pdf) 2016-06-29
Översikt ADS 6.3.2 (pdf) 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 44 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.3.2 (pdf) 2016-06-29
6.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.6 (pdf) 2017-08-30
Översikt ADS 6.1.6 (pdf) 2017-08-30
Meddelandespecifikation MS 43 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.6 (pdf) 2017-08-30
6.5.2 Orderöverenskommelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.2 (pdf) 2016-06-29
Översikt ADS 6.5.2 (pdf) 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 77 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.5.2 (pdf) 2016-06-29
6.1.7 Sortiment och prislista för läkemedel Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.7 (pdf) 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.7 (pdf) 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 60 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.7 (pdf) 2016-06-29
6.1.8 Ändringsprislista för läkemedel Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.8 (pdf) 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.8 (pdf) 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 60 (pdf) 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.8 (pdf) 2016-06-29
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2017-08-30
6.1.1 Original- och ersättningssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.1 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.1.1 (pdf) 2011-07-01
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2012-01-26
Ändringshistorik 6.1.1 och 6.1.2 (pdf) 2012-01-26
Rättelser 6.1.1, 6.1.2 och MS 42 (pdf) 2012-10-30
6.1.2 Ändringssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.2 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.1.2 (pdf) 2011-07-01
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2012-01-26
Ändringshistorik 6.1.1 och 6.1.2 (pdf) 2012-01-26
Rättelser 6.1.1, 6.1.2 och MS 42 (pdf) 2012-10-30
6.1.3 Avrop Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.3 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.1.3 (pdf) 2011-07-01
Meddelandespecifikation MS 45 (pdf) 2011-07-01
Ändringshistorik 6.1.3 (pdf) 2011-07-01
Rättelser 6.1.3 och MS 45 (pdf) 2012-01-20
6.1.4 Avropserkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.4 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.1.4 (pdf) 2011-07-01
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2011-07-04
Ändringshistorik 6.1.4 (pdf) 2011-07-01
6.1.5 Avropsbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.5 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.1.5 (pdf) 2011-07-01
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2011-07-04
Ändringshistorik 6.1.5 (pdf) 2011-07-05
Rättelser 6.1.5 och MS 46 (pdf) 2012-01-13
6.3.2 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.3.2 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.3.2 (pdf) 2011-07-01
Meddelandespecifikation MS 44 (pdf) 2011-07-01
Ändringshistorik 6.3.2 (pdf) 2011-07-05
Rättelser 6.3.2 och MS 44 (pdf) 2012-09-03
6.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.6 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.1.6 (pdf) 2011-07-01
Meddelandespecifikation MS 43 (pdf) 2011-07-01
Ändringshistorik 6.1.6 (pdf) 2011-07-04
Ändringar föranledda av ändringar i momslag (pdf) 2013-06-27
6.5.1 Avropskopia Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.1 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.5.1 (pdf) 2011-07-01
Meddelandespecifikation MS 47 (pdf) 2011-07-04
Ändringshistorik 6.5.1 (pdf) 2011-07-01
6.5.2 Orderöverenskommelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.2 (pdf) 2011-07-18
Översikt ADS 6.5.2 (pdf) 2011-07-18
Meddelandespecifikation MS 77 (pdf) 2011-07-18
6.5.3 Varukorg Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.3 (pdf) 2011-07-01
Översikt ADS 6.5.3 (pdf) 2011-07-01
Mappningsspecifikation (pdf) 2012-02-22
XML-schema (xsd) 2012-02-22
XML-schema termkatalog (xsd) 2012-02-22
Ändringshistorik 6.5.3 (pdf) 2012-02-22
6.1.7 Sortiment och prislista för läkemedel Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.7 (pdf) 2014-02-07
Översikt ADS 6.1.7 (pdf) 2014-02-07
Meddelandespecifikation MS 60 (pdf) 2014-02-07
Rättelser (pdf) 2014-04-07
6.1.8 Ändringsprislista för läkemedel Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.8 (pdf) 2014-02-07
Översikt ADS 6.1.8 (pdf) 2014-02-07
Meddelandespecifikation MS 60 (pdf) 2014-02-07
Rättelser (pdf) 2014-04-07
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2014-02-07
6.1.1 Original- och ersättningssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.1 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.1.1 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2008-07-02
6.1.2 Ändringssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.2 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.1.2 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2008-07-02
6.5.3 Varukorg Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.3 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.5.3 (pdf) 2008-07-02
XML-schema (xsd) 2008-07-02
XML-schema termkatalog (xsd) 2007-10-18
6.1.3 Avrop Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.3 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.1.3 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 45 (pdf) 2008-07-02
6.5.1 Avropskopia Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.1 (pdf) 2007-10-18
Översikt ADS 6.5.1 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 47 (pdf) 2007-10-18
XML-schema (xsd) 2008-07-02
6.1.4 Avropserkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.4 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.1.4 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2007-10-18
6.1.5 Avropsbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.5 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.1.5 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2007-10-18
6.3.2 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.3.2 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.3.2 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 44 (pdf) 2008-07-02
6.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.6 (pdf) 2010-11-03
Översikt ADS 6.1.6 (pdf) 2010-11-03
Meddelandespecifikation MS 43 (pdf) 2010-11-03
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2013-04-26
Ändringshistorik Senast ändrad
Ändringshistorik ESAP 6 (pdf) 2008-09-01
Jämförelse version 2.0 till 2.7 (pdf) 2013-07-03
6.1.1 Original- och ersättningssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.1 (pdf) 2007-10-18
Översikt ADS 6.1.1 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2007-10-18
6.1.2 Ändringssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.2 (pdf) 2007-10-18
Översikt ADS 6.1.2 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2007-10-18
6.1.3 Avrop Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.3 (pdf) 2007-10-18
Översikt ADS 6.1.3 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 45 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS45 (xml) 2007-10-10
6.5.1 Avropskopia Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.1 (pdf) 2007-10-18
Översikt ADS 6.5.1 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 47 (pdf) 2007-10-18
6.1.4 Avropserkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.4 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.1.4 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 46 (xml) 2007-10-18
6.1.5 Avropsbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.5 (pdf) 2008-07-02
Översikt ADS 6.1.5 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2008-07-02
Meddelandespecifikation MS 46 (xml) 2007-10-18
6.3.2 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.3.2 (pdf) 2007-10-18
Översikt ADS 6.3.2 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 44 (pdf) 2007-10-25
Meddelandespecifikation MS 44 (xml) 2007-10-18
6.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.6 (pdf) 2007-10-18
Översikt ADS 6.1.6 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 43 (pdf) 2007-10-18
Meddelandespecifikation MS 43 (xml) 2007-10-18
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2013-05-02
Ändringshistorik Senast ändrad
Ändringshistorik ESAP 6 (pdf) 2007-10-25
6.1.1 Original- och ersättningssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.1 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2008-09-01
6.1.2 Ändringssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.2 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 42 (pdf) 2013-07-03
6.1.3 Avrop Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.3 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 45 (pdf) 2008-09-01
6.1.4 Avropserkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.4 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2008-09-01
6.1.5 Avropsbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.5 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 46 (pdf) 2008-09-01
6.3.2 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.3.2 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 44 (pdf) 2008-09-01
6.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.6 (pdf) 2008-09-01
Meddelandespecifikation MS 43 (pdf) 2008-09-01
Underbilaga och ändringshistorik Senast ändrad
Underbilaga ESAP 6 (pdf) 2008-09-01
Ändringshistorik ESAP 6 (pdf) 2008-09-01
  Senast ändrad
Fakturakalkylator (xlsx) 2013-08-07