ESAP 20.1 - Leveransflödet

Här finns processbeskrivningen och de tekniska specifikationerna för ESAP 20.1 - Leveransflödet. Version 1.7 är den senaste versionen.

Processbeskrivningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Mappningsspecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen. Det finns en mer övergripande beskrivning av ändringarna här.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

Processbeskrivning Senast ändrad
Processbeskrivning för ESAP 20.1 (pdf) 2018-06-11
20.1.1 Prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.1 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.1 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 59 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.1 (pdf) 2011-02-01
Rättelser ESAP 20.1.1 och MS 59 (pdf) 2014-02-27
20.1.2 Order Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.2 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.2 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 30 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.2 (pdf) 2011-02-01
20.1.3 Ordererkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.3 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.3 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 16 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.3 (pdf) 2011-02-01
20.1.4 Orderbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.4 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.4 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 32 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.4 (pdf) 2011-02-01
Rättelser 20.1.4 (pdf) 2012-01-12
20.1.5 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.5 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Översikt ADS 20.1.5 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Meddelandespecifikation MS 34 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Ändringshistorik (pdf) 2011-02-01
Rättelser 20.1.5 och MS 34 (pdf) 2015-03-11
20.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.6 (pdf) Bläddra (html) 2011-03-01
Översikt ADS 20.1.6 (pdf) Bläddra (html) 2011-03-01
Meddelandespecifikation MS 35 (pdf) Bläddra (html) 2011-02-01
Ändringshistorik 20.1.6 (pdf) 2011-03-01
Beslutade ändringar för nästa version (pdf) 2012-06-11
Ändringar föranledda av ändringar i momslag (pdf) 2013-06-27
20.1.6 Faktura, version 1.7.0 Beta Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.6, version 1.7.0 Beta (pdf) 2013-06-27
Översikt ADS 20.1.6, version 1.7.0 Beta (pdf) 2013-06-27
Meddelandespecifikation MS 35, version 1.7.0 Beta (pdf) 2013-06-27
Bakgrund till publicering av betaversion (pdf) 2013-06-27
Icke-skrivskyddade kopior Senast ändrad
Kopior (zip) 2013-05-06
  Senast ändrad
Fakturakalkylator (xlsx) 2013-08-07