Grundläggande dokumentation

Här kan du ladda ner grundläggande teknisk dokumentation för standarderna för identifiering, streckkods- och RFID-märkning samt informationsdelning.

Dokumentationen är framförallt avsedd för tekniker och systemutvecklare.

Identifiering samt streckkods- och RFID-märkning

GS1 General Specifications är det grundläggande regelverket som beskriver GS1:s standarder och hur det ska användas.

Ladda ner GS1 General Specifications (.pdf)

GS1 Architecture

GS1:s systemarkitektur definierar och beskriver GS1-systemets arkitektur, visar hur de olika delarna förhåller sig till varandra och redogör för de tekniska principer som utgör grunden för systemets design.

Gå till GS1 Architecture på GS1:s globala webbplats >

GS1 Electronic Data Interchange

GS1:s två standarder för elektronisk handel är GS1 EANCOM och GS1 XML. GS1 UN/CEFACT specificerar hur GS1:s standarder ska användas i UN/CEFACT XML-meddelanden.

GS1 EANCOM

GS1 EANCOM är en tillämpning av UN/CEFACT:s EDIFACT-standard.

GS1 XML

Gå till dokumentationen för GS1 XML på GS1:s globala webbplats

GS1 UN/CEFACT XML

Gå till dokumentationen för GS1 UN/CEFACT XML på GS1:s globala webbplats

GDSN

GDSN är GS1:s standard för att synkronisera grundinformation om till exempel artiklar, platser och priser.

Gå till dokumentationen om GDSN på GS1:s globala webbplats

EPCIS

EPCIS är GS1:s standard för att dela händelseinformation.

Gå till dokumentationen om EPCIS på GS1:s globala webbplats