Datakommunikation

För att sända affärsinformation över någon typ av nät, till exempel internet, krävs ett filöverföringsprotokoll. GS1 rekommenderar EDIINT AS2 (EDI over INTernet Applicability Statement 2).

EDIINT AS2 överför data på ett säkert sätt över Internet med HTTP som transportprotokoll. Några av fördelarna med AS2 är:

  • Digitala signaturer gör det möjligt att verifiera avsändaren och förhindrar att informationen manipuleras på vägen mellan sändare och mottagare.
  • Kryptering garanterar att informationen inte kan läsas av obehöriga under överföringen.
  • Användning av ack-/nacksignaler gör att sändare och mottagare alltid är överens om att ett meddelande har sänts och/eller tagits emot.

Ladda ner "AS2: EDIINT AS1 and EDIINT AS2 User Guide" från GS1:s globala webbplats