Artikelinformation - Teknisk dokumentation

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

Handledningen är framför allt avsedd för leverantörer som ska sända Artikelinformation till sina mottagare. Innehållet ger rätt kunskap och tillräcklig förståelse för att kunna fylla i Artikelinformation på rätt sätt. Delar av innehållet i dokumentet är även avsedd för systemutvecklare och mottagare av Artikelinformation.

Ladda ner handledningen för Artikelinformation  

För vissa branscher finns anpassade handledningar. De bygger på handledningen för Artikelinformation, men har branschanpassade beskrivningar och exempel.

Ladda ner handledningen för Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) beskriver innehållet i Artikelinformationen. Dokumentet är framförallt avsett för systemutvecklare. Översikten beskriver strukturen i dokumenten på ett överskådligt sätt.

Rättelserna gäller från att de publiceras och ska läsas tillsammans med specifikationerna. Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i de publicerade specifikationerna jämfört med den tidigare versionen.

Validoo Item Operations Manual innehåller en manual, affärsdokumentspecifikationer samt exempelfiler och beskriver hur system ska interagera med Validoo Item. Dokumenten ska läsas av systemutvecklare vid upprättande av kommunikation med Validoo Item.

XML-scheman är avsedda för systemutvecklare, och används för den tekniska implementeringen och för formatvalidering.

GDSN:s valideringsregler beskriver de globala regler som används för att validera artikelinformation i Validoo Item. Svenska valideringsregler beskriver de ytterligare regler som gäller för den svenska marknaden och som ännu inte är globala.

GS1 Sweden och ECR Sverige har tillsammans utarbetat en implementeringsguide för vilka uppgifter som ska ingå i Artikelavisering.