RFID/EPC

GS1 har tillsammans med systemutvecklare och användarna tagit fram tekniska standarder som beskriver hur RFID-taggar och läsare ska kommunicera och utbyta information. GS1 har även standarder som beskriver hur RFID-läsaren ska styras och hanteras och som beskriver hur händelseinformationen ska delas. GS1:s standarder för RFID kallas för EPC.

Standarder för kommunikation mellan RFID-tagg och läsare

Inom EPC används två tekniska standarder, som beskriver hur RFID-taggar och läsare ska kommunicera och utbyta information. Dessa heter ”air interface protocols” och specificerar de fysiska och logiska kraven för ett system med passiv bakåtstrålning där läsaren skickar ut radiovågor för att läsa av RFID-taggen, ett så kallat ”Interrogator-talks-first”-system.

De två kommunikationsstandarderna är:

  • EPCglobal UHF ”Gen2” air interface protocol – för system som arbetar i frekvensområdet 860-960 MHz.
  • EPCglobal HF air interface protocol – för system som arbetar i frekvensen 13,65 MHz.

Standarder för RFID-läsaren

GS1 har även standarder som beskriver hur RFID-läsaren ska styras och hanteras:

  • Low Level Reader Protocol – beskriver gränssnittet mellan RFID-läsaren och dataklienten.
  • Reader Management – används av administrationssystemet för att följa RFID-läsarens status.
  • Application Level Events (ALE) – beskriver gränssnittet som klienten hämtar data från.
  • Discovery, Configuration & Initialization (DCI) – beskriver gränssnittet mellan RFID-läsaren och ”Access controller”.

Standarder för att dela information

EPCIS (Electronic Product Code Information Services) är GS1:s standard för att dela händelseinformation, vilket gör det möjligt att till exempel följa en leverans från tillverkare till kund.

Mer information

Gå till GS1:s globala webbplats för att ladda ner standarderna för RFID/EPC