GS1 DataBar

Streckkoden GS1 DataBar kan användas för att märka artiklar där utrymmet för en streckkod är begränsat. Streckkoden kan innehålla information som ger möjlighet till spårbarhet och äkthetsbevisning.

GS1 DataBar tar mindre plats och kan innehålla mer information

Streckkoden GS1 DataBar kan med fördel användas på artiklar där utrymmet för en streckkod är begränsat eftersom den är liten.

GS1 DataBar kan innehålla information som ger möjlighet till spårbarhet och äkthetsbevisning. Streckkoden kan till exempel innehålla:

 • GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number)
 • Datum
 • Vikt
 • Serienummer
 • Lot/batchnummer.

GS1 DataBar kan användas för att märka färskvaror

Idag används PLU-nummer för frukt och grönt. Det gör att det finns en risk att kassapersonalen knappar in fel PLU-nummer när de ska ta betalt. Artiklar med varierande vikt, till exempel kött, fisk och ost, märks med viktvarunummer och streckkoden EAN-13. Viktvarunumren är nationella vilket betyder att numren endast kan användas i det land där de har delats ut.

GS1 DataBar är en streckkod som tar mindre plats och kan innehålla både GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) och varans vikt och/eller datum. Det gör att GS1 DataBar är en lämplig streckkod för att märka färskvaror.

GS1 DataBar minskar risken för svinn och fel pris

När kassapersonalen kan läsa av en streckkod istället för att manuellt knappa in PLU-numret minskar risken för svinn och för att kunden betalar fel pris. Dessutom behöver inte en leverantör numrera och märka om färskvarorna när de ska säljas i olika länder när artiklarna är numrerade med GTIN.

Det förekommer att butikerna vill sänka priset på färskvaror som närmar sig sitt bäst-före-datum. Idag måste butiken märka om varje färskvara som de vill sänka priset. Om färskvaran är märkt med GS1 DataBar behöver inte varan märkas om eftersom streckkoden kan innehålla datum, till exempel bäst-före-datum. När streckkoden läses av i utgångskassan kan priset sänkas automatiskt om varan närmar sig sitt bäst-före-datum.

Varianter av GS1 DataBar

Det finns sju varianter av GS1 DataBar. Vilken streckkod som skall användas beror av vilken miljö som streckkoden ska skanna i, vilken typ av artikel som ska märkas, vilken information som streckkoden ska innehålla och hur stort utrymme det finns på artikeln för en streckkod.

GS1 DataBar Omnidirectional

 • Avsedd för att skanna i utgångskassa
 • Kan skannas oberoende av vinkel
 • Innehåller 14 siffror
 • Kan endast innehålla ett GTIN (GTIN-8, GTIN12, GTIN-13 eller GTIN-14)

GS1 DataBar Omnidirectional

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

 • Avsedd för att skanna i utgångskassa
 • Kan skannas oberoende av vinkel
 • Innehåller 14 siffror
 • Kan endast innehålla ett GTIN (GTIN-8, GTIN12, GTIN-13 eller GTIN-14)

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

GS1 DataBar Expanded

 • Avsedd för att skanna i utgångskassa
 • Kan skannas oberoende av vinkel
 • Innehåller upp till 74 siffror eller 41 alfanumeriska tecken
 • Kan innehålla GTIN (GTIN-8, GTIN12, GTIN-13 eller GTIN-14) samt ytterligare information

GS1 DataBar Expanded

GS1 DataBar Expanded Stacked

 • Avsedd för att skanna i utgångskassa
 • Kan skannas oberoende av vinkel
 • Innehåller upp till 74 siffror eller 41 alfanumeriska tecken
 • Kan innehålla GTIN (GTIN-8, GTIN12, GTIN-13 eller GTIN-14) samt ytterligare information

GS1 DataBar Expanded Stacked

GS1 DataBar Truncated

 • Är ej avsedd för att skanna i utgångskassa
 • Kan endast skannas i vissa vinklar
 • Innehåller 14 siffror
 • Kan endast innehålla ett GTIN (GTIN-8, GTIN12, GTIN-13 eller GTIN-14)

GS1 DataBar Truncated

GS1 DataBar Stacked

 • Är ej avsedd för att skanna i utgångskassa
 • Kan endast skannas i vissa vinklar
 • Innehåller 14 siffror
 • Kan endast innehålla ett GTIN (GTIN-8, GTIN12, GTIN-13 eller GTIN-14)

GS1 DataBar Stacked

GS1 DataBar Limited

 • Är ej avsedd för att skanna i utgångskassa
 • Kan endast skannas i vissa vinklar
 • Innehåller 14 siffror
 • Kan endast innehålla ett GTIN (GTIN-8, GTIN12, GTIN-13 eller GTIN-14). Den första siffran i GTIN måste vara 0 eller 1.

GS1 DataBar Limited