Val av teckenuppsättning

GS1-128 är alfanumerisk, vilket innebär att streckkoden kan innehålla både siffror och bokstäver. Med hjälp av olika kombinationer av start- och skifttecken kan samma data representeras på olika sätt.

Starttecken A, B eller C

I GS1 -128 bestämmer starttecken (Start A, Start B, eller Start C) vilken teckenuppsättning som används. GS1-128 har tre teckenuppsättningar:

 • A - alla versala alfanumeriska tecken samt kontroll- och specialtecken.
 • B - alla de vanliga versala och gemena tecknen plus specialtecken.
 • C - 100 digitala par från 00 till 99 samt specialtecken. Gör det möjligt att koda numeriska data med dubbel täthet, det vill säga två siffror per streckkodat tecken.

Teckenuppsättningen kan ändras inom en streckkod genom att ange Kod A, Kod B eller kod C. Dessutom kan ett "skift"-tecken användas för att växla mellan stor och liten bokstav när teckenuppsättning A eller B används.

Tänk på att siffror tar mindre plats i streckkodsformat än vad bokstäver gör, och därför rekommenderar vi att endast använda siffror i GS1-128.

Val av teckenuppsättning

Följande regler ska normalt implementeras i en streckkodsskrivares mjukvara för att minska streckkodens längd. Observera att med "data" menas här både applikationsidentifierare och dataelementet tillsammans.

1. Använd starttecken B om inte:

 • Data börjar med fyra eller fler siffror. Använd då starttecken C.
 • Ett kontrolltecken förekommer i datamängden före ett gement tecken. Då ska starttecken A användas, se General Specifications.

2. Om starttecken C används och ett udda antal siffror startar datamängden, sätt in kod A eller kod B före den sista siffran.

3. Om fyra eller fler siffror förekommer tillsammans då teckenuppsättningarna A eller B används:

 • Sätt in kod C före den första siffran, om det finns ett jämnt antal siffror i gruppen.
 • Sätt in kod C omedelbart efter den första siffran, om det finns ett udda antal siffror i gruppen.

4. Då teckenuppsättning B används och ett kontrolltecken förekommer i datamängden:

 • Sätt in skifttecknet före kontrolltecknet, om det efter ett kontrolltecken förekommer ett gement tecken före ett annat kontrolltecken.
 • I annat fall, sätt in kod A före kontrolltecknet.

5. Då teckenuppsättning A används och ett gement tecken förekommer i datamängden:

 • Sätt in skifttecknet före det gemena tecknet, om det efter ett gement tecken förekommer ett kontrolltecken före ett annat gement tecken.
 • I annat fall, sätt in kod B före det gemena tecknet.

6. Då teckenuppsättning C används och ett ickenumeriskt tecken förekommer i datamängden

 • Sätt in kod A eller kod B före det ickenumeriska tecknet.