Applikationsidentifierare (AI)

I streckkoderna GS1-128, GS1 DataMatrix och GS1 DataBar ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver.

Alla applikationsidentifierare

Ladda ner lista med alla applikationsidentifierare

Listan med AI är ett utdrag ur GS1 General Specifications.

Vanliga applikationsidentifierare

I tabellen nedan visas ett urval av vanligt förekommande applikationsidentifierare.

AI Information Kommentar
00 SSCC (GS1-kollinummer, Serial Shipping Container Code) SSCC används för att identifiera lasten på en logistisk enhet, till exempel en pall.
01 GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) AI (01) och GTIN för en logistisk enhet ska till exempel användas på en palletikett för att identifiera enheten när den är en beställningsbar enhet, till exempel en exponeringspall.
02 GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) för den inneliggande artikeln AI (02) och GTIN för den inneliggande artikeln ska till exempel användas på en palletikett för att ange GTIN för ytterförpackningarna på en sortren pall, det vill säga en pall där alla ytterförpackningar är av samma sort och därmed har samma GTIN. Då ska även antalet artiklar (ytterförpackningar) anges på palletiketten med hjälp av AI (37).
37 Antal artiklar Antal artiklar används till exempel på en palletikett för att ange hur många ytterförpackningar som ligger på en logistisk enhet. Då ska även GTIN för ytterförpackningarna anges med hjälp av AI (02).
10 Batchnummer Batchnumret kan bestå av upp till 20 tecken (siffror eller bokstäver).
Det är dock rekommenderat att batchnumret består av så få tecken som möjligt och helst endast av siffror. Om batchnumret består av endast siffror bör det vara ett jämnt antal.
15 Bäst-före-datum Datum ska anges i formatet ÅÅMMDD.
11 Tillverkningsdatum
13 Förpackningsdatum
17 Utgångsdatum
21 Serienummer  
310x Nettovikt Nettovikten är artikelns vikt exklusive förpackningen/emballagets vikt i kg. Antalet decimaler i nettovikten anges med hjälp av x.