Märka

GS1:s streckkoder och RFID/EPC-taggar gör det möjligt att föra över information snabbt och säkert från saker till datorer. De används över hela världen för att märka så vitt skilda ting som flingpaket, kläder, sjukhussängar och tågvagnar.

EAN-koden är den mest använda streckkoden i världen

EAN-koden togs fram för 40 år sedan för att förenkla arbetet i utgångskassorna, och är idag den mest använda streckkoden i dagligvaru- och detaljhandelsbutiker i världen. På sin tid var EAN-koden banbrytande, och GS1 har fortsatt att ligga i teknikens framkant. Idag har vi även standarder för RFID och tvådimensionella koder, till exempel GS1 DataMatrix.

Det är användarnas behov som styr utvecklingen av nya lösningar. Idag används våra streckkoder och RFID/EPC-taggar för att effektivisera transporter, öka säkerheten vid hantering av läkemedel, ge spårbarhet på trävaror och mycket annat.

Eftersom GS1 är så etablerat finns det många leverantörer av streckkodsutrustning som baserar sina lösningar på GS1:s standarder. Du behöver därför inte lägga pengar på att utveckla ett eget system. När du använder en etablerad standard är det dessutom lätt att byta leverantör av streckkodsutrustning.

Alla kan läsa GS1:s streckkoder och RFID/EPC-taggar

Vi kvalitetssäkrar standarderna för streckkoder och RFID-taggar genom att göra noggranna tester tillsammans med användarna. Det ger robusta och läsbara streckkoder och RFID-taggar. Alla GS1:s streckkodsstandarder baseras dessutom på ISO-standarder.

GS1:s standarder för streckkoder och RFID/EPC är öppna för alla att ta del av. Det innebär att du inte behöver betala några licensavgifter för att bygga lösningar som använder standarderna, till exempel streckkodsutrustning, kassasystem, logistiksystem och transportsystem. Det gör även att alla system kan koda, läsa och tolka informationen på samma sätt.

GS1:s streckkoder och RFID/EPC-taggar är en del av en helhet

GS1:s streckkoder och RFID/EPC-taggar används tillsammans med GS1:s standarder för identifiering och annan streckkodad information. Det innebär att varu- och informationsflödet kan kopplas samman till en helhet som dessutom ger spårbarhet och säkerhet i dina affärer.