Öppna

Just nu får vi många frågor om fakturor. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Öppna

Viktvarunummer

Konsumentförpackningar med varierande vikt säljs ofta efter kilopris. För att kunna prissätta varje förpackning individuellt ska det numreras med ett viktvarunummer och märkas med streckkoden EAN-13. Priset räknas ut med hjälp av artikelns kilopris och förpackningens vikt.

Så skapar du viktvarunummer

Viktvarunumret är ett 13-siffrigt artikelnummer som du skapar med hjälp av GS1 Viktvaruprefix, ett löpnummer, priset i kronor eller vikten i kilogram samt en kontrollsiffra: 

  • GS1 Viktvaruprefix består av 5-6 siffror, beroende på hur många artiklar ditt företag har i sortimentet. Viktvaruprefixet börjar alltid med 2X, och du sätter X till 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 beroende på om du märker med vikt eller pris (se nedan).
  • Efter viktvaruprefixet följer ett löpnummer som består av 2-3 siffror. Det ger möjlighet till att numrera från 100 upp till 1 000 artiklar. För ett viktvaruprefix med 6 siffror innebär löpnumrering att den första artikeln får nummer ”… 01”, den andra artikeln ”…02” och så vidare.
  • Efter löpnumret följer priset i kronor eller vikten i kilogram.

Den avslutande kontrollsiffran kan räknas ut med en funktion på vår webbplats.

GS1 Viktvaruprefix börjar alltid med 2X, där X är:

0 = Pris i kronor med två decimaler (t ex 12,34 kr)
1 = Pris i kronor med en decimal (t ex 123,4 kr)
2 = Pris i kronor, heltal (t ex 1234 kr)
3 = Vikt i kilo med tre decimaler (t ex 1,234 kg)
4 = Vikt i kilo med två decimaler (t ex 12,34 kg)
5 = Vikt i kilo med en decimal (t ex 123,4 kg)

Viktvarunummer utomlands

Ett viktvarunummer är nationellt, vilket innebär att ett svenskt viktvarunummer endast kan användas i Sverige. Om du ska sälja artiklar med varierande vikt i ett annat land måste du kontakta GS1-organisationen i det land där du ska sälja artiklarna. De kan ge dig ett viktvarunummer som gäller i det aktuella landet.