Viktvarunummer

Konsumentförpackningar med varierande vikt säljs ofta efter kilopris. För att kunna prissätta varje förpackning individuellt ska det numreras med ett viktvarunummer och märkas med streckkoden EAN-13. Priset räknas ut med hjälp av artikelns kilopris och förpackningens vikt.

Så skapar du viktvarunummer

Viktvarunumret är ett 13-siffrigt artikelnummer som du skapar med hjälp av GS1 Viktvaruprefix, ett löpnummer, priset i kronor eller vikten i kilogram samt en kontrollsiffra: 

  • GS1 Viktvaruprefix består av 5-6 siffror, beroende på hur många artiklar ditt företag har i sortimentet. Viktvaruprefixet börjar alltid med 2X, och du sätter X till 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 beroende på om du märker med vikt eller pris (se nedan).
  • Efter viktvaruprefixet följer ett löpnummer som består av 2-3 siffror. Det ger möjlighet till att numrera från 100 upp till 1 000 artiklar. För ett viktvaruprefix med 6 siffror innebär löpnumrering att den första artikeln får nummer ”… 01”, den andra artikeln ”…02” och så vidare.
  • Efter löpnumret följer priset i kronor eller vikten i kilogram.

Den avslutande kontrollsiffran kan räknas ut med en funktion på vår webbplats.

GS1 Viktvaruprefix börjar alltid med 2X, där X är:

0 = Pris i kronor med två decimaler (t ex 12,34 kr)
1 = Pris i kronor med en decimal (t ex 123,4 kr)
2 = Pris i kronor, heltal (t ex 1234 kr)
3 = Vikt i kilo med tre decimaler (t ex 1,234 kg)
4 = Vikt i kilo med två decimaler (t ex 12,34 kg)
5 = Vikt i kilo med en decimal (t ex 123,4 kg)

Viktvarunummer utomlands

Ett viktvarunummer är nationellt, vilket innebär att ett svenskt viktvarunummer endast kan användas i Sverige. Om du ska sälja artiklar med varierande vikt i ett annat land måste du kontakta GS1-organisationen i det land där du ska sälja artiklarna. De kan ge dig ett viktvarunummer som gäller i det aktuella landet.