GS1-lastbäraridentitet (GRAI)

GRAI (Global Returnable Asset Identifier, GS1-returlastbäraridentitet) används för att numrera enskilda returlastbärare i retursystem, till exempel plastpallar och gascylindrar med unika identiteter. En returlastbäraridentitet med ett inkluderat serienummer kan kopplas till information om en enskild enhet och är speciellt lämplig för lastbärare med höga krav på spårbarhet, som till exempel transportlådor för läkemedel.

Skapa GRAI

GRAI består av upp till 30 tecken. Du skapar GRAI med hjälp av den inledande siffran noll (0), GS1 Företagsprefix, ett löpnummer, en kontrollsiffra och ett valfritt serienummer:

  • Den inledande siffran ska alltid vara noll (0).
  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd. Vi rekommenderar att du numrerar lastbärarna så att den första lastbäraren får nummer "...001", den andra lastbäraren får nummer "...002", och så vidare.
  • Det valfria serienumret är alfanumeriskt och kan bestå av upp till 16 tecken.

GS1 Företagsprefix, löpnumret och kontrollsiffran ger tillsammans ett GRAI (Global Returnable Asset Identifier, GS1-returlastbäraridentitet) för en viss typ av returlastbärare. 

Genom att inkludera ett serienummer i GRAI för varje returlastbärare av en och samma sort skapas ett seriellt GRAI och varje enskild returlastbärare av samma sort kan därmed skiljas åt.

Så här skapar du GRAI med ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du lastbäraridentiteten på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än tre siffror.

Överföra GRAI till en streckkod eller en RFID/EPC-tagg

Den vanligaste streckkoden för att överföra GRAI är GS1-128, men det är även möjligt att använda GS1 DataMatrix eller en RFID/EPC-tagg.

I GS1-128 och GS1 DataMatrix ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GRAI är 8003.