GS1-kollinummer (SSCC)

SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) används för att numrera logistiska enheter med unika kollinummer. SSCC gör det möjligt för tillverkare, leverantörer, transportörer och köpare att spåra en logistisk enhet från tillverkning till slutkund. Detta kan bland annat utnyttjas för godsspårning, lagerstyrning och för effektivare hantering i samband med transporter.

Skapa SSCC

SSCC består av 18 siffror. SSCC skapar du med hjälp av en inledande siffra, ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra.

  • Den inledande siffran är en siffra mellan 0 och 9.*
  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.**
  • Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd. Vi rekommenderar att du numrerar enheterna så att den första enheten får nummer "...001", den andra enheten får nummer "...002", och så vidare.
  • Kontrollsiffran beräknar du med hjälp av en funktion på vår webbplats.

Så här skapar du SSCC med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:


Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du kollinumret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än sju siffror.

* Den inledande siffran är en siffra mellan 0 och 9. Tidigare användes endast siffran 3 vilket gör att det kan finnas logistik- och transportrelaterade system där endast SSCC som börjar med siffran 3 kan användas. 

** Om du abonnerar på ett enstaka nummer från GS1 Sweden gäller särskilda regler, se mer information nedan under ”Skapa SSCC med enstaka nummer.

Överföra SSCC till en streckkod eller en RFID/EPC-tagg

Den vanligaste streckkoden för att överföra SSCC är GS1-128, och streckkoden trycks då oftast på en en pall- eller transportetikett (GS1 Logistic Label), men det är även möjligt att använda en RFID/EPC-tagg.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för SSCC är 00.

Återanvända tidigare använda GS1-kollinummer

Samma kollinummer får inte användas på två olika logistiska enheter, varken under transporttiden eller när de hanteras i lager hos transportköpare eller varumottagare. Det innebär att livscykeln för ett kollinummer, det vill säga tiden fram till att kollit bryts eller packas om, därför kan sträcka sig från några till flera år.

GS1 rekommenderar att kollinumret inte används för att numrera ett nytt kolli förrän efter minst 12 månader, och endast om det är säkert att kollinumret inte längre används. För att uppskatta hur många kollinummer ditt företag behöver kan du till exempel använda antalet hanterade kollin under den senaste ett- eller tvåårsperioden.

Skapa SSCC med hjälp av enstaka nummer

Ditt företag kan i undantagsfall välja att abonnera på ett enstaka nummer för att skapa SSCC. Ett enstaka nummer fungerar som ett GS1 Företagsprefix som består av 12 siffror, men det enstaka numret kan endast användas för att skapa ett (1) GTIN, ett (1) GLN och/eller 100 000 SSCC.

Ett enstaka nummer kan inte användas för att skapa någon av GS1:s andra identifierare. Om ditt företag har behov av att använda någon av GS1:s andra identifierare, till exempel GSIN, GINC, GRAI eller GSRN, eller om ditt företag har behov av att numrera fler än en artikel eller plats, så behöver företaget beställa ett abonnemang på ett GS1 Företagsprefix.

OBS! Skapa SSCC med hjälp av organisationsnummer har avskaffats