GS1-individnummer (GIAI)

GIAI (Global Individual Asset Identifier, GS1-individnummer) används för att numrera enskilda tillgångar eller inventarier med unika individnummer. Numret gör det möjligt att spåra och lagra information om en viss individ och används därför för att numrera till exempel elmätare, datorer och mobiltelefoner.

Läs mer om att numrera elmätare

Skapa GIAI

GIAI kan bestå av upp till 30 tecken. Du skapar GIAI med hjälp av ett GS1 Företagsprefix och ett serienummer:

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Serienumret är alfanumeriskt och består av olika antal tecken beroende på företagsprefixets längd och på hur många av serienumrets positioner som utnyttjas.

Så här skapar du GIAI med ett GS1 Företagsprefix som har 9 siffror:

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du numret på samma sätt som ovan, men serienumret kan bestå av fler än 21 siffror.

Överföra GIAI till en streckkod eller en RFID/EPC-tagg

Den vanligaste streckkoden för att överföra GIAI är GS1-128, men det är även möjligt att använda GS1 DataMatrix eller en RFID/EPC-tagg.

I GS1-128 och GS1 DataMatrix ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GIAI är 8004.