GS1-fraktnummer (GSIN)

GSIN (Global Shipment Identification Number, GS1-fraktnummer) är ett globalt unikt nummer som används för att numrera ett antal logistiska enheter som ingår i samma frakt. GSIN uppfyller kraven för UCR (Unique Consignment Reference) enligt Världstullorganisationen (World Customs Organization, WCO).

Skapa GSIN

GSIN består av 17 siffror. Du skapar GSIN med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra.

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd. Vi rekommenderar att du numrerar enheterna så att de första enheterna som ingår i samma frakt får nummer "...001", de andra enheterna får nummer "...002", och så vidare.

Så här skapar du GSIN med ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror.

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du fraktnumret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än sju siffror.

Överföra GSIN till en streckkod eller en RFID/EPC-tagg

Den vanligaste streckkoden för att överföra GSIN är GS1-128, men det är även möjligt att använda en RFID/EPC-tagg.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GSIN är 402.

Att numrera en frakt med GSIN

Genom att numrera en frakt med GSIN kan de logistiska enheterna spåras från godsavsändaren till godsmottagaren. När de logistiska enheterna ingår i samma frakt innebär det att de även ingår i samma transportinstruktion eller fraktsedel.

GSIN kan användas av alla parter i transportflödet för att numrera frakten. I elektroniska affärsmeddelanden används till exempel GSIN som ett referensnummer för frakten. GSIN uppfyller även kraven för UCR (Unique Consignment Reference) enligt Världstullorganisationen (World Customs Organization, WCO).

I första hand är det tillverkaren, leverantören eller godsavsändaren som numrerar frakten med GSIN, men även speditören eller transportören kan numrera frakten.

Exempel: Godsavsändare A ska skicka två pallar med gods till godsmottagare B. Lasten på de två pallarna har numrerats med två olika SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer).

Figur 1. De två pallarna tillhör samma frakt och numreras med samma GSIN.

Eftersom de två pallarna i figur 1 tillhör samma frakt numrerar godsavsändaren de två pallarna med ett och samma GSIN, vilket gör att frakten kan spåras från A till B. Figur 2 visar att när de två pallarna transporteras på olika sätt tillhör de ändå samma frakt med samma GSIN.

Figur 2. Även om de två pallarna inte transporteras tillsammans tillhör de samma frakt och får samma GSIN.

Ordförklaringar

Godsavsändare – den part som skickar iväg godset.
Godsmottagare – den part som tar emot godset.
Speditör – den part som planerar godstransporten på uppdrag av en godsavsändare eller godsmottagare.
Transportör – den part som transporterar godset från en punkt till en annan.