GS1-dokumentidentitet (GDTI)

GDTI (Global Document Type Identifier, GS1-dokumentidentitet) används för att numrera en dokumenttyp med en unik identitet. GDTI kan även användas för att numrera ett enskilt dokument av en viss typ genom att inkludera ett serienummer till GDTI. Inom sjukvården kan till exempel förskrivningsnummer och röntgenbilder numreras med GDTI. Dokumentidentiteten är även lämplig för att numrera handelsdokument som till exempel order och faktura.

Skapa GDTI

GDTI består av upp till 30 tecken. Du skapar GDTI med hjälp av GS1 Företagsprefix, ett löpnummer, en kontrollsiffra och ett valfritt serienummer.

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd. Vi rekommenderar att du numrerar identiteterna så att den första identiteten får nummer "...001", den andra identiteten får nummer "...002", och så vidare.
  • Det valfria serienumret är alfanumeriskt och kan bestå av upp till 17 tecken.

GS1 Företagsprefix, löpnumret och kontrollsiffran ger tillsammans en identitet för en viss typ av dokument. Genom att lägga till ett serienummer till identiteten för dokumenttypen kan enskilda dokument av samma sort skiljas åt.

Så här skapar du GDTI med ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:

Om GS1 Företagsprefix har färre än nio siffror skapar du identiteten på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än tre siffror.

Överföra GDTI till en streckkod eller en RFID/EPC-tagg

Den vanligaste streckkoden för att överföra GDTI är GS1-128, men det är även möjligt att använda GS1 DataMatrix eller en RFID/EPC-tagg.

I GS1-128 och GS1 DataMatrix ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GDTI är 253.