GTIN-12

GTIN-12 används för att numrera artiklar, på samma sätt som GTIN-13, med ett unikt artikelnummer. GTIN-12 används endast i undantagsfall.

GS1 US och GS1 Canada delar ut GS1 Företagsprefix som kan användas för att skapa GTIN-12, vilket innebär att artiklar som importeras från USA eller Kanada kan vara numrerade med GTIN-12. Eftersom samtliga butiker i USA och Kanada ska kunna läsa in GTIN-13, delar GS1 Sweden endast i undantagsfall ut GS1 Företagsprefix för GTIN-12.

Skapa GTIN-12

GTIN-12 består av 12 siffror, men i databaser ska artikelnumret lagras med 14 siffror genom att lägga till två inledande nollor, ”00”. Du skapar GTIN-12 med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra:

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror. Observera att ditt företag behöver abonnera på ett GS1 Företagsprefix från GS1 US eller GS1 Canada för att kunna skapa GTIN-12.
  • Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd. Vi rekommenderar att du numrerar artiklarna så att den första artikeln får nummer "...01", den andra artikeln får nummer "...02", och så vidare.
  • Kontrollsiffran beräknar du med hjälp av en funktion på vår webbplats.

Så här skapar du GTIN-12 med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du artikelnumret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än två siffror.

Överföra GTIN-12 till en streckkod

Den vanligaste streckkoden för att överföra GTIN-12 är UPC-A. Om artikeln inte ska läsas av i en utgångskassa i en butik kan GTIN-12 överföras med någon av streckkoderna ITF-14, GS1-128, GS1 DataBar eller GS1 DataMatrix. Observera att du då måste lägga till de inledande siffrorna ”00” till GTIN-12 innan artikelnumret överförs till streckkoden.