GS1-artikelnummer (GTIN)

GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. Genom att överföra GTIN till en streckkod kan numret läsas av med en skanner. Artikelnumret kan även kopplas samman med mer information om artikeln i en databas.

Numrera artiklar, förpackningar och tjänster med GTIN

När en artikel numreras med GTIN får den ett unikt artikelnummer som aldrig är detsamma som ett artikelnummer från en annan leverantör. Det gör att två artiklar inte kan förväxlas med varandra, vilket underlättar vid beställning och för att ta fram till exempel försäljningsstatistik. Därför ska alltid varje nivå i en förpackningshierarki, det vill säga konsumentförpackningen, ytterförpackningen och pallen, identifieras med varsitt unikt GTIN.

Överföra GTIN till en streckkod

De vanligaste streckkoderna för att överföra GTIN är EAN-13, EAN-8, GS1-128 och ITF-14, men GTIN kan även överföras med GS1 DataBar eller GS1 DataMatrix. Vilken streckkod du ska använda beror på vad du ska märka, vilken information som ska överföras samt var streckkoden ska läsas av.

GTIN-regler

På GS1:s globala webbplats finns GTIN-regler som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN.

 Gå till GTIN-reglerna

Koppla samman GTIN med mer information om artikeln

Genom att numrera artiklar med ett GTIN kan en leverantör enkelt skicka information om en artikel till sin handelspart. Ett exempel är dagligvaruhandelns Artikelinformation. Informationen lagras i en databas så att den endast behöver skickas en gång och inte vid varje affärstransaktion, vilket är en förutsättning för effektiv elektronisk handel.

Bilden nedan visar ett exempel på hur artikelinformation kan hämtas från en databas endast genom att ange GTIN för artikeln.

Nya regler för återanvändning av GTIN

Från och med december 2018 ska GTIN inte längre återanvändas. Det betyder att när ett GTIN har tilldelats en artikel kan detta GTIN aldrig användas för någon annan artikel, även om den ursprungliga artikeln har utgått ur sortimentet.

Ändringen görs för att öka spårbarhet och säkerhet för slutanvändare. Till exempel för konsumenter som behöver tillgång till information om artiklar långt efter den är köpt (vid användning eller om produkten återkallas). Det kommer också mer effektivt sätt stödja handel med begagnade produkter.

Denna förändring ingår i en översyn av GS1s standard för artikelidentifiering som går under namnet GS1 UniqueID.

 Läs mer på vår globala hemsida >