GS1-affärsrelationsnummer (GSRN)

GSRN (Global Service Relation Number, GS1-affärsrelationsnummer) används för att numrera kund-, affärs- eller användarrelationer med unika affärsrelationsnummer.

I Sverige används GSRN för att numrera elanläggningar (mätpunkter). GSRN kan även användas för stöldskyddsmärkning.

Läs mer om att numrera elanläggningar (mätpunkter)

Skapa GSRN

GSRN består av 18 siffror. Du skapar GSRN med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra:

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd. Vi rekommenderar att du numrerar affärsrelationerna så att den första relationen får nummer "...001", den andra relationen får nummer "...002", och så vidare.
  • Kontrollsiffran beräknar du med hjälp av en funktion på vår webbplats.

Så här skapar du GSRN med ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapas affärsrelationsnumret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än åtta siffror.

Överföra GSRN till en streckkod eller en RFID/EPC-tagg

Den vanligaste streckkoden för att överföra GSRN är GS1-128, men det är även möjligt att använda GS1 DataMatrix eller en RFID/EPC-tagg.

I GS1-128 och GS1 DataMatrix ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifierare för GSRN är vanligen 8018, men för vissa användningsområden 8017.