GPC Produktklasskategori

GPC (Global Product Classification, produktklass) är GS1:s standard för att klassificera artiklar. Genom att klassificera artiklar blir det lättare att söka efter och organisera artiklarna samt att ta fram till exempel försäljningsstatistik. GPC är det klassificeringssystem som används för GS1:s standard för Artikelinformation.

Sök efter kodvärden för produktklass i GPC-sök

Använd sökverktyget GPC-sök på GS1:s globala webbplats för att söka efter kodvärden för produktklass. Du kan välja att söka i verktyget på svenska.

Gå till GPC-sök >

Du tar fram en artikels produktklass genom att i tur och ordning välja:

  1. Segment – Övergripande gruppering av produktfamiljer.
  2. Familj – Grupp med produktkategorier med inbördes anknytning.
  3. Klass – Grupp av artiklar med samma användningsområde eller funktion.
  4. Produktklass (på engelska: ”brick”) – Grupp av artiklar eller tjänster med samma egenskaper.

Exempel: Produktklass för ättikor är 10000051 eftersom:

  1. Segment – Livsmedel, Drycker och Tobaksprodukter: 50000000
  2. Familj – Kryddor och konserveringsmedel och extrakter: 50170000
  3. Klass – Ättikor och matlagningsviner: 50171700
  4. Produktklass – Ättikor: 10000051.