Böcker, tidskrifter och rabattkuponger

Här finns information om hur böcker, tidskrifter, noter och rabattkuponger numreras med ett unikt nummer.

Numrera böcker, noter och tidskrifter

Böcker, noter och tidskrifter kan numreras med GTIN-13 på samma sätt som andra varor. Det går även att göra om branschkoderna ISBN (för böcker), ISMN (för musikblad och noter) och ISSN (för periodiska tidskrifter) till ett GTIN-13.

Mer information om ISBN, ISMN och ISSN hittar du på Kungliga bibliotekets webbplats >

Numrera tidskrifter

Kontakta GS1 Sweden för information om numrering av tidskrifter som distribueras av förlaget själva.

Så här skapar du ett nummer för en tidskrift med ett nummer från GS1 Sweden:

 

Kontakta Tidsam för information om numrering av tidskrifter som distribueras av Tidsam.

Numrera kuponger

Servicebolaget Kuponginlösen administrerar återföringen av pengar vid inlösen av de flesta kuponger mellan handeln och leverantörerna. Det innebär att det oftast är Kuponginlösen, och inte GS1 Sweden, som delar ut nummer som numrerar kupongkampanjen.

Läs mer om hur rabattkuponger hanteras på Kuponginlösens webbplats

Det är dock inte alla kupongkampanjer som hanteras via Kuponginlösen, utan även GS1 Sweden tilldelar nummerserier för kuponger. Även handeln centralt, eller enskilda butiker, ger ut kuponger och tar hand om inlösen.

När kampanjen sker butiksinternt kan butiken använda en kostnadsfri nummerserie. En butiksintern kampanj innebär kupongerna inte lämnar butiken. Observera att den kostnadsfria nummerserien endast kan användas för butiksinterna kampanjer.

Så här skapar du ett nummer för en kupong med ett nummer från GS1 Sweden:

Vid butiksintern kampanj: UUU=000