Identifiera

GS1:s identifieringssystem används för att numrera till exempel varor, platser, parter och kollin. Företag över hela världen använder standarden för att effektivisera sina varu- och informationsflöden.

GS1:s identifieringssystem är en etablerad standard

GS1:s identifieringssystem används av företag inom många olika områden, till exempel dagligvaru- och detaljhandeln, transport och logistik samt hälso- och sjukvård. Systemet används av över en miljon företag och organisationer över hela världen. I Sverige är det över 10 000 företag och organisationer som använder systemet.

GS1:s identifieringssystem ger säkerhet i dina affärer

GS1 har tillsammans med användarna tagit fram regler för hur numren tilldelas och används. Om du använder GS1:s identifieringssystem kan du vara säker på att ingen annan använder samma nummer. Det gör att till exempel två artiklar, två pallar eller två företag inte kan förväxlas med varandra.

GS1:s identifieringssystem är en del av en helhet

GS1:s identifieringssystem används tillsammans med GS1:s standarder för informationsdelning och märkning av varor, platser, parter och kollin. Det innebär att varu- och informationsflödet kan kopplas samman till en helhet som dessutom ger spårbarhet, synlighet och säkerhet i dina affärer.