GS1 Digital Link

Standarden GS1 Digital Link gör det möjligt att direkt koppla en streckkod till webben och därmed förbättra konsumenters shoppingupplevelse. GS1 Digital Link bidrar till högre varumärkeslojalitet, ökad spårbarhet i försörjningskedjan samtidigt som det tar skanning med mobiltelefon till nästa nivå.

På samma sätt som en webbadress (URL) är en länk till en specifik webbplats fungerar GS1 Digital Link som en länk till alla möjliga typer av information, både business-to-business och business-to-consumer. Tekniken skiljer sig från den traditionella streckkoden genom att den inte har några begränsningar vad gäller databärare, utan företag kan använda sig av QR-koder, radiofrekvensidentifiering (RFID), Data Matrix eller närfältskommunikation (NFC) för att leverera information till sina kunder.

White Paper om GS1 Digital Link, digitala kvitton och riktade återkallelser

Läs mer om GS1 Digital Link på vår globala webbplats

Det här kan du göra med GS1 Digital Link