GS1 Electronic Data Interchange

GS1 Electronic Data Interchange är samlingsnamnet för GS1:s standarder för elektronisk handel. GS1 Electronic Data Interchange gör att affärsparter kan utbyta elektronisk affärsinformation, till exempel order och faktura, på ett snabbt, effektivt och korrekt sätt. 

Det finns två standarder för elektronisk handel: GS1 EANCOM och GS1 XML.

GS1 UN/CEFACT specificerar hur GS1:s standarder ska användas i UN/CEFACT XML-meddelanden.

GS1 EANCOM

GS1 EANCOM är en tillämpning av UN/CEFACTs EDIFACT-standard.

GS1 XML

Gå till dokumentationen för GS1 XML på GS1:s globala webbplats

GS1 UN/CEFACT XML

Gå till dokumentationen för GS1 UN/CEFACT XML på GS1:s globala webbplats