GDSN

GDSN är GS1:s globala standard för att synkronisera Artikelinformation och används i Sverige.

GDSN (Global Data Synchronization Network) är världens största nätverk för artikelinformation, det vill säga digital information om produkter. GDSN gör det möjligt för företag på alla marknader att enkelt dela artikelinformation av hög kvalitet. Att ha tillgänglig och korrekt artikelinformation tjänar alla företag på, oavsett storlek, samtidigt som det gynnar konsumenter och patienter.
Läs mer om Artikelinformation här 

Med GDSN kan kvalitetssäkrad artikelinformation automatiskt laddas upp, uppdateras och delas. GDSN säkerställer att alla parter omedelbart har tillgång till uppdaterad information, som behövs för handel med produkter både lokalt och globalt. Det är möjligt tack vare att nätverket består av datapooler – hubbar som tar emot och skickar vidare information inom och mellan marknader. Datapoolerna gör det möjligt för dig att lägga in din artikelinformation och synkronisera den med dina handelspartners, så att du kan dela tillförlitligt data till flera länder vid ett tillfälle. 

                                            GDSN på gs1.org


Så fungerar GDSN i praktiken