EPCIS

EPCIS är GS1:s standard för att dela händelseinformation, vilket gör det möjligt att till exempel följa en leverans från tillverkare till kund, spåra en leverans från kund till tillverkare och ta reda på om en produkt är äkta eller förfalskad.

EPCIS (Electronic Product Code Information Services) gör det möjligt att ta reda på vad som har hänt med ett objekt, en artikel eller leverans och svarar på frågorna:

  • Vad? – Vilken identitet har objektet, eller objekten, som var inblandade i händelsen?
  • Var? – Vilken identitet har platsen där händelsen inträffade?
  • När? – Vid vilken tidpunkt inträffade händelsen?
  • Varför? – Vilka affärssteg, till exempel packning, lastning eller godsmottagning, avsåg händelsen?

Läs mer om EPCIS på GS1:s globala webbplats