Dela

Med GS1:s standarder för att dela information kan affärsparter enkelt och effektivt utbyta till exempel artikelinformation och order samt följa en leverans i realtid. GS1 har tre standarder för att dela information: GDSN, GS1 Electronic Data Interchange och EPCIS.

GDSN är GS1:s standard för att synkronisera grundinformation om till exempel artiklar, platser och priser.

GS1 Electronic Data Interchange är GS1:s standard för transaktionsinformation, till exempel order, leveransavisering och faktura.

EPCIS är GS1:s standard för att dela händelseinformation, vilket gör det möjligt att till exempel följa en leverans från tillverkare till kund.

En del av en helhet

GDSN, GS1 Electronic Data Interchange och EPCIS används tillsammans med GS1:s standarder för identifiering av varor, platser, parter och kollin. Det innebär att informations- och varuflödet kan kopplas samman till en helhet som ger spårbarhet, synlighet och säkerhet i dina affärer.

Vi räknar även med att dra nytta av de synergieffekter som GS1s ambitioner för den offentliga vårdsektorn på global nivå ger.” — Ken Nobbs, NEHTA (National E-Health Transition Authority) Australia

Med fokus på affärsnytta för alla parter

Vi utvecklar GDSN, GS1 Electronic Data Interchange och EPCIS tillsammans med användarna. Arbetet sker i nationella och internationella arbetsgrupper där företag från många olika branscher deltar. Det är företagen som driver utvecklingen och ser till att standarderna ger affärsnytta.

GS1:s uppgift är att vara en neutral part så att alla får samma möjlighet att påverka standarden. För oss är det därför viktigt att en arbetsgrupp består av ett balanserat antal deltagare från både köpar- och säljarsidan.

En stabil förvaltnings- och supportorganisation

GS1:s verksamhet finansieras av över en miljon företag och organisationer som använder våra standarder. Det innebär att vi har en stabil organisation som tar hand om förvaltningen av GDSN, GS1 Electronic Data Interchange och EPCIS. När våra kunder implementerar och använder våra standarder kan de dessutom vända sig till GS1-organisationen i sitt eget land för att få hjälp.

Det är viktigt för oss att GS1 upprätthåller en förvaltningsprocess och att man utvecklar standarder på sikt. EU-projekt avslutas och vi måste ha system som fungerar även i framtiden.” — Christer Kjellberg, IT-chef på Stena Line Freight