UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) är FN:s standard för att klassificera artiklar och tjänster. GS1 US underhåller standarden på uppdrag av FN. Genom att klassificera artiklar och tjänster blir det lättare att söka efter och organisera dem samt att ta fram till exempel försäljningsstatistik.

Sök efter kodvärden i UNSPSC:s databas

Den senaste versionen av UNSPSC hittar du här:

http://www.unspsc.org/codeset-downloads

Du tar fram kodvärdet för en artikel eller tjänst genom att i tur och ordning välja:

  1. Segment – Logisk gruppering av familjer.
  2. Familj – En grupp av produktkategorier som har inbördes anknytningar.
  3. Klass – En grupp av artiklar som tillhör samma användningsområde eller funktion.
  4. Handelsvara (på engelska: ”commodity”) – En grupp av liknande artiklar eller tjänster.

Exempel: Klassificeringen för skiftnycklar är enligt UNSPSC:

  1. Segment – Verktyg och allmänna maskiner: 27000000
  2. Familj – Handverktyg: 27110000
  3. Klass – Skruvnycklar och skruvdragare: 27111700
  4. Handelsvara – Skiftnycklar: 27111707.

UNSPSC kan användas av alla branscher och för alla produktområden

Det finns branscher som har tagit fram egna standarder för att klassificera artiklar och tjänster. Dessa standarder kan ofta endast användas i en specifik bransch eller ett visst land.

UNSPSC är en branschöverskridande standard för produktklassificering. Standarden är den mest använda internationella standarden för produktklassificering av varor och tjänster. Det kostar inget att använda UNSPSC eftersom standarden är öppen och licensfri.

Läs mer om UNSPSC