T4236 Område för artikelaktivitet

Beroende på vilken typ av artikelaktivitet som angivits i T4235, används olika kodlistor för att ange området. Använd kodlista "T4241 Fångstområde" när ”T4235 Typ av artikelaktivitet, kod” är lika med CATCH_ZONE.