T4231 Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
AQUACULTURE Vattenbruk Odling i vatten av exempelvis fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter X
INLAND_FISHERY Inlandsfiske Inlandsfiske X
MARINE_FISHERY Havsfiske Havsfiske X