T4223 Fodertyp

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
FEED_MATERIALS Foder material X
COMPOUND Beståndsdel X
COMPLETE Komplett X
COMPLETE_MILK_REPLACER Komplett mjölkersättning X
COMPLEMENTARY Kompletterande X
MINERAL Mineral X
COMPLEMENTARY_MILK_REPLACER Kompletterande mjölkersättning X