T4140 Farligt gods begränsad mängd

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
NOT_POSSIBLE Kod motsvarande ADR (LQ0) (begränsad mängd ej möjlig) Kod motsvarande ADR (LQ0) (begränsad mängd ej möjlig) X
USED Det finns regler för begränsad mängd och tillverkaren tillämpar dessa Det finns regler för begränsad mängd och tillverkaren tillämpar dessa X