T4121 Säsong

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ALL_YEAR Året runt För säsongsartiklar som tillhör samtliga försäljningssäsonger. X
AUTUMN Höst För säsongsartiklar som tillhör höstförsäljningssäsongen. X
AUTUMN_WINTER Höst-Vinter För säsongsartiklar som tillhör både höst- och vinterförsäljningssäsongen. X
CARNIVAL Karnival
CHRISTMAS Jul
EASTER Påsk
HALLOWEEN Halloween
OTHER Övrig
SPRING Vår För säsongsartiklar som tillhör vårförsäljningssäsongen. X
SPRING_SUMMER Vår-Sommar För säsongsartiklar som tillhör både vår- och sommarförsäljningssäsongen. X
SUMMER Sommar För säsongsartiklar som tillhör sommarförsäljningssäsongen. X
VALENTINES_DAY Alla hjärtans dag
WINTER Vinter För säsongsartiklar som tillhör vinterförsäljningssäsongen. X