T4075 Måttprecision

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ABOUT
ABSENCE
APPROXIMATELY Ungefär Värdet av näringsämnet anges som ungefärligt. X
EXACT
GREATER_THAN
GREATER_THAN_OR_EQUAL
LESS_THAN Mindre än Värdet av näringsämnet anges med ”mindre än”-tecken på förpackningen. X
LESS_THAN_OR_EQUAL
NOT_SIGNIFICANT_SOURCE_OF
TRACE
UNDETECTABLE
UNSPECIFIED
USUALLY
VARIED