T4066 Diettyp

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
COELIAC
DIABETIC
DIETETIC
FREE_FROM_GLUTEN
HALAL Halal Anger att produkten är tillåten enligt islamiska matlagar X
KOSHER Kosher Anger att produkten är tillåten enligt judiska matlagar. X
ORGANIC
VEGAN Vegan Produkten är vegansk X
VEGETARIAN Vegetarisk Produkten är vegetarisk. X
WITHOUT_BEEF Utan nötkött Anger att produkten inte innehåller något nötkött X
WITHOUT_PORK Utan griskött Anger att produkten inte innehåller något fläskkött X