T4031 Fritt från-märkning

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
FREE_FROM_ADDED_SULPHITES
FREE_FROM_ALMONDS
FREE_FROM_BARLEY
FREE_FROM_BPA
FREE_FROM_BRAZIL_NUTS
FREE_FROM_CASHEWS
FREE_FROM_CHOLESTEROL
FREE_FROM_CLONED_FOOD
FREE_FROM_CRUSTACEAN
FREE_FROM_DAIRY
FREE_FROM_EGG Fri från ägg Produkten är märkt med fri från ägg X
FREE_FROM_FISH Fri från fisk Produkten är märkt med fri från fisk X
FREE_FROM_GLUTEN Glutenfri Produkten är märkt med fri från gluten. Vad som klassas som glutenfritt bestäms genom reglering, till exempel EU-förordningen EU1169. X
FREE_FROM_GRAINS
FREE_FROM_HAZELNUTS
FREE_FROM_HYDROCARBON_PROPELLANT
FREE_FROM_LACTOSE Fri från laktos/laktosfri Produkten är märkt med fri från laktos X
FREE_FROM_LATEX Fri från latex (sjukvårdsartiklar) Produkten är märkt med fri från latex X
FREE_FROM_LEGUME_PROTEIN Fri från ärtprotein Produkten är märkt med fri från ärtprotein X
FREE_FROM_MACADAMIA
FREE_FROM_MILK Fri från mjölk Produkten är märkt med fri från mjölk X
FREE_FROM_MILK_PROTEIN
FREE_FROM_MOLLUSCS
FREE_FROM_MUSTARD
FREE_FROM_NATURAL_GLUTEN
FREE_FROM_OAT
FREE_FROM_PEA_PROTEIN
FREE_FROM_PEANUTS Fri från jordnötter Produkten är märkt med fri från jordnötter X
FREE_FROM_PEANUTS_AND_MADE_IN_A_PEANUT_FREE_FACILITY
FREE_FROM_PECANS
FREE_FROM_POLYETHYLENE_MICROBEADS
FREE_FROM_PVC Fri från PVC (sjukvårdsartiklar) Produkten är märkt med fri från PVC X
FREE_FROM_RYE
FREE_FROM_SESAME
FREE_FROM_SOYA Fri från soja Produkten är märkt med fri från soja X
FREE_FROM_SUGAR
FREE_FROM_TRANS_FAT
FREE_FROM_TREE_NUTS
FREE_FROM_TRICLOSAN
FREE_FROM_TRITICALE
FREE_FROM_WALNUTS
FREE_FROM_WHEAT
REDUCED_LACTOSE Laktosreducerad/låglaktos Produkten är märkt med laktosreducerad X
REDUCED_PROTEIN
REDUCED_TRANSFAT
VERY_LOW_GLUTEN Mycket låg glutenhalt Produkten är märkt med mycket låg glutenhalt. Vad som klassas som låg glutenhalt bestäms genom reglering, till exempel EU-förordningen EU1169. X
WITHOUT_ADDED_SUGAR
WITHOUT_ADDED_SWEETENER