T4028 Allergi/dietmärkning

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
APPROVED_BY_ASTHMA_AND_ALLERGY_ASSOC Rek. av Astma och Allergi Förbundet Definitioner har gjorts av Astma och Allergi Förbundet X
APPROVED_FOR_TUBE_FEEDING Sondnäring Produkten får användas som sondnäring X
BIOLOGICAL
CALORIES_PER_PORTION
COELIAC
CONTAINS_LATEX Innehåller latex (sjukvårdsartiklar) Produkten innehåller latex (gummi) X
CONTAINS_PVC Innehåller PVC, ftalatinnehåll ospecificerat (sjukvårdsartiklar) Produkten innehåller PVC, polyvinylklorid Ftalatinnehåll är ospecificerat X
CONTAINS_PVC_WITH_PHTHALATES Innehåller PVC, med ftalater (sjukvårdsartiklar) Produkten innehåller PVC, polyvinylklorid, med ftalater X
CONTAINS_PVC_WITHOUT_PHTHALATES Innehåller PVC, utan ftalater (sjukvårdsartiklar) Produkten innehåller PVC, polyvinylklorid, utan ftalater X
FREE_FROM_PHOSPHATES
FOOD_WITH_VERY_LOW_ENERGY_CONTENT
HALAL
INFANT_FORMULA
KOSHER
LACTASE_ENZYME
LOW_ON_PHENYLALANINE Särnär fenylalaninfattig Produkten innehåller en låg nivå av fenylalanin X
LOW_ON_SUGAR Produkten är mager, lätt-light, lättsockrad Produkten innehåller en låg nivå av socker X
MEAL_REPLACEMENT_FOR_WEIGHT_CONTROL
MOTHERS_MILK_SUBSTITUTE Modersmjölkersättning Produkten är godkänd som modersmjölksersättning X
NUTRITION_SUPPLEMENT Kosttillägg Produkten är godkänd som kosttillägg X
TOTAL_DIET_REPLACEMENT_FOR_WEIGHT_CONTROL
VEGETARIAN
VEGAN