T3848 Typ av tryckkänslighet

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
STORAGE_UNSPECIFIED Tryckkänslighet ospecificerad lagring Gäller för varor i lager, oavsett typ av lagring. X
TRANSPORT_AIR
TRANSPORT_INLAND_WATER
TRANSPORT_MARITIME
TRANSPORT_RAIL
TRANSPORT_ROAD
TRANSPORT_UNSPECIFIED Tryckkänslighet ospecificerad transport Gäller för varor som transporteras, oavsett transportmedel. X
UNSPECIFIED Tryckkänslighet, ospecificerad Tillämplig för varor oavsett transport eller lagring . X