T3825 Typ av kravspecifikation

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ANIMAL_ID_HEALTH_MARK Kontroll- eller identifieringsmärke för livsmedel av animaliskt ursprung Förpackningen är fysiskt märkt med kontroll- eller identifieringsmärke enligt förordning (EG) nr 854/2004. Förordningen fastställer särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. X
AEROSOL_REVERSE_EPSILON
AGRICULTURE_PROTECTION_REGULATION
BATTERY_DIRECTIVE
BIOCIDE_REGULATION
CE CE-märkning CE-märkning, som det lagligt kallas sedan 1993 ( enligt direktiv 93/68 / EEG ) ( BESLUT No768 / 2008 / EG) (förkortning av franska: Conformité Européenne, som betyder " Europeisk standard ", tidigare EG-märkning, är en obligatorisk överensstämmelsemärkning för produkter som släpps ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES ). X
COMPLIANT_WITH_FAIR_LABOR_STANDARDS_ACT
COMPLIANT_WITH_FLAMMABILITY_ACT
COMPLIANT_WITH_FUR_PRODUCT_LABELING_ACT
COMPLIANT_WITH_STATE_ENVIRONMENT_REQUIREMENTS
COMPLIANT_WITH_TEXTILE_FIBER_PRODUCT_IDENTIFICATION
COMPLIANT_WITH_WOOL_PRODUCTS_LABELING_ACT
CONTAINS_COMPOSITE_WOOD
CONSUMER_PRODUCT_SAFETY
COSMETIC_INFORMATION_REGULATION
DETERGENTS_SAFETY_REGULATION
E_MARK
EFFICIENCY_OF_LAMPS_LUMINARIES
EMC_DIRECTIVE
ENCLOSED_ATTACHED_INFORMATION
ENERGY_GUIDE_LABEL_REQUIRED
EU_REGULATION_FOR_FOODSTUFF
FEED_SAFETY_REGULATION Regler för djurfoder EU-förordning 767/2009 för djurfoder X
FOOD_FOR_SPECIAL_PURPOSES
FOOD_INFORMATION_REGULATION
FOOD_LABELLING_UNDER_2_YEARS_OF_AGE
FOOD_LABELLING_UNDER_4_YEARS_OF_AGE
FOOD_SUPPLEMENT_DIRECTIVE
FREE_PHARMACEUTICAL_PRODUCTS_DIRECTIVE
HERBICIDE_REGULATION
INFANT_FORMULA_LABELLING
INTENDED_TO_COME_INTO_CONTACT_WITH_FOOD
LVD_DIRECTIVE
MARKET_AUTHORISATION
MEDICAL_DEVICE_SAFETY
MINIMUM_DURABILITY
NANO_MATERIALS_PRESENCE
PESTICIDE_REGULATION
PACKAGING_SAFETY_DIRECTIVE
PERIOD_SAFE_TO_USE_AFTER_OPENING
PHARMACEUTICAL_PRODUCT_DIRECTIVE
PRODUCT_LABELING_REGULATION
PRODUCT_OF_DAILY_USE_DIRECTIVE
PROP_65
REGULATED_BY_AGENCY
RETURNING_OF_ELECTRONICAL_PRODUCT_DIRECTIVE
ROHS_DIRECTIVE
SECURITY_OF_ELECTRONIC_PRODUCTS_DIRECTIVE
TEXTILE_LABELLING_REGULATION
TOY_SAFETY_DIRECTIVE
TRACEABILITY_REGULATION Omfattas av spårbarhetsregler Produkten omfattas av spårbarhetsregler X
TRADE_ITEM_TESTED_DIRECTIVE
TREATED_WITH_HERBICIDE_REGULATION
TREATED_WITH_PESTICIDE_REGULATION
UNDERWATER_LIGHTING
UVA
VEHICLE_LICENSE_PLATE_REGISTRATION
VEHICLE_LIGHTING_COMPLIANT
VOLATILE_ORGANIC_COMPOUND_COMPLIANT