T3820 Typ av basmängd

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BY_MEASURE Per måttenhet Näringsvärdets mängd baseras på ett mätvärde till exempel gram. X
BY_SERVING Per portion Näringsvärdets mängd baseras på en specificerad portionsstorlek. X