T3803 Batteriteknik

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ALKALINE Alkalisk Batteri beroende på reaktionen mellan zink och mangandioxid X
CARBON_ZINC Brunsten Ett batteri förpackad i en zink behållare som fungerar som både en behållare och minuspol. X
LITHIUM_ION_POLYMER Litiumjonpolymer En typ av batteri i vilket litiumjoner rör sig från anoden till katoden under urladdning, och från katoden till anoden när de laddas. X
METAL_LITHIUM Litium-metall Ett litiumbatteri med metalliskt litium som anod. X
NICKEL_CADMIUM Nickel-kadmium, NiCd En typ av laddningsbart batteri med nickeloxid-hydroxid och metalliskt kadmium som elektroder. X
NICKEL_METAL_HYDRIDE Nickel-metallhydrid, NiMH En typ av sekundär elektrokemisk cell som liknar nickelvätecell. X
OTHER Annan Övrig batteriteknik. X
SILVER_OXIDE Silveroxid En typ av silver -zink- batteri. X