T3748 Typ av maskinellt läsbar information

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
01 GTIN GTIN X
10 Batchnummer Batchnummer X
15 Bäst-före-datum Bäst-före-datum X
17 Utgångsdatum Utgångsdatum X
21 Seriellt nummer GS1 Applikationsidentifierare (21) indikerar att datafältet GS1 Applikationsidentifierare innehåller ett seriellt nummer. X
310N Nettovikt i kilogram där 'n' anger antal decimaler X