T2244 Palltyp

Kod Namn Beskrivning Plattformhöjd (mm) Används i Sverige
9 Slip Sheet En hård skiva av plast, papp eller annat material som kan fästas vid en gaffeltruck eller annat transportutrustning. Slip sheet används för att dra produkter som är staplade ovanpå skivan. Använd förpackningsdimensionerna för att specificera storleken för slip sheet. X
10 Pall 800 X600 mm Halvpall med måtten 800 x 600 mm. Kallas även ISO 0-pall, 1/2 EUR-pall, EUR 6-pall. 144 X
11 Pall 800 X 1200 mm Plan pall med måtten 800 x 1200 mm. ISO 6780 ISO 1-pall, EUR-pall. 144 X
12 Pall 1200 X 1000 mm Plan pall med måtten 1200 x 1000 mm. ISO 6780 ISO 2-pall, EUR 2-pall. 144 X
13 Pall 600 X 400 mm En kvarts storlek av en standard EURO-pall (EUR) med måtten 600 x 400 mm. 144 X
14 Pallet 400 X 300 mm En åttondels storlek av en standard EURO-pall (EUR) med måtten 400 x 300 mm. 144 X
25 Australisk pall Standardiserad kvadratisk pall med måtten 1165 x 1165 mm, som passar i en RACE-container från det australiska järnvägsbolaget. X
27 Ospecificerad En plattform med ospecificerad vikt eller dimension. Toppnivån i en hierarki transporteras på en pall av okänd dimension eller vikt. Pallvikten eller dimensionen kan variera inom en och samma leverans. För alla palltyper utom denna ska pallens vikt och dimensioner inkluderas i totalvikten för artikeln X
31 Pall 1000 X 600 mm Halvpall med måtten 1000 x 600 mm. 1/2 ISO 2-pall. 150 X
32 Blockpall En pall med block i hörnen och i mitten fästa på tre bärbrädor. Ovanpå bärbrädorna är lastytans brädor fästa vinkelrätt mot bärbrädorna. Blockpallar kan ha varierande bottenkonstruktion; inga bottenbrädor, bottenbrädor parallella med lastytans brädor, eller en hel ram. X
33 Dolly En flyttbar, horisontell, stabil plattform på hjul som används för att samla ihop, förvara, stapla, hantera och transportera gods som en enhet, lämplig för manuell förflyttning. X
35 Pall 1000 X 1200 mm Standardiserad Euro-pallstorlek (EUR3), med måtten 1000 x 1200 mm. EUR 3-pall. 144 X
38 Pall for liggande rullar/trummor En stabil plattform med inbyggda stopp som förhindrar att horisontellt placerade cylindriska behållare glider av pallen. Pall för liggande rullar/trummor används för att samla ihop, förvara, stapla, hantera och transportera cylindriska behållare, som t. ex dunkar, tunnor, fat som en enhetslast, lämplig för att lyfta med en gaffeltruck, gaffelvagn eller annan lyftutrustning. X
39 IBC-pall En IBC-pall är en hård Intermediate Bulk Container (RIBC) som är monterad på en pall, eller en pall som är integrerad med RIBC. Behållaren används för att transportera och förvara vätskor och annat bulkmaterial. Konstruktionen för IBC-behållaren och det material som har använts beror på användningsområdet. Det finns olika typer på marknaden; Hoppfällbar; Plastkomposit; Stålbur; Stål; Rostfritt stål X
40 Pall 1219 X 1016 mm Plan ISO 3-pall med måtten 1219 x 1016 mm, främst använd i Amerika. ISO 3-pall. X
41 Pall 1067 X 1067 mm Plan pall med måtten 1067 x 1067 mm, främst använd i Amerika. ISO 4-pall. X
42 Pall 1100 X 1100 mm Plan pall med måtten 1100 x 1100 mm definierad enligt ISO 6780, främst använd i Asien- och Stillahavsområdet. Även benämnd ”T11”-pall. X
43 Pall 1140 X 1140 mm Plan pall med måtten 1140 x 1140 mm, främst använd i Europa. ISO 6-pall. X
44 Pall utan däcksbrädor Parallella trämedar fästa på undersidan av lådor, backar och maskiner som gör det möjligt att skjuta in truckgafflarna under lådan. X
45 Stringerpall En pall bestående av en sidobärarkonstruktion hopfäst med lastytan och bottenbrädor. Stringerpallar har ofta gaffelöppningar från fyra sidor. X
46 Pall för stående rullar/trummor. En stabil plattform med inbyggda stopp som förhindrar att vertikalt placerade cylindriska behållare glider av pallen. Pall för stående rullar/trummor används för att samla ihop, förvara, stapla, hantera och transportera cylindriska behållare, som t. ex dunkar, tunnor, fat, lämplig för att lyfta med en gaffeltruck, gaffelvagn eller annan lyftutrustning. X
47 Pall 800 X 400 mm En tredjedel av storleken av en standard EURO-pall (EUR) med måtten 400 x 800 mm. 1/3 EUR-pall. X
48 ½ ISO 3-pall Plan halvpall med måtten 610 x 1016 mm, främst använd i Amerika. 150 X
49 ¼ ISO 3-pall Plan kvartspall med måtten 610 x 508 mm, främst använd i Amerika. 150 X
50 Anpassad platform En flyttbar, horisontell, stabil plattform som används för att förvara, stapla, hantera och transportera varor som en enhetslast, lämplig för att lyfta med en gaffeltruck, gaffelvagn eller annan lyftutrustning. X